currdb:
Решение №202/21.12.2017 по дело №689/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е№ 202София,21.12.2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 689/2017 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 247 от 31.10.2016 г. по в. т. д. № 121/2016 г. на Великотърновски апелативен съд, с което, след отмяна на решение № 11 от 19.02.2016 г. по т. д. № 46/2012 г. на Ловешки окръжен съд за разваляне по реда на чл. 87, ал. 3 ЗЗД на сключения между касатора и [фирма] (в несъстоятелност) договор за продажба на недвижими имоти, обективиран в н. а. № 46, том ІІІ, рег. № 1430, дело № 262/2007 г. на нотариус Р. В., рег. № 392, същият договор е прогласен за нищожен, на основание чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е недопустимо като постановено по непредявен иск и по нередовна искова молба, а при условията на евентуалност – че е неправилно поради нарушение на процесуалните правила и на материалния закон, а също...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.