currdb:
Решение №257/21.12.2017 по дело №1449/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 257

София, 21.12.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ отделение в открито заседание на тринадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Камелия Ефремова

Членове: Бонка Йонкова

Евгений Стайков

при участието на секретаря Александра Ковачева

като изслуша докладваното от съдията Е. Стайков т.д. № 1449/2017г. по описа на ВКС, ТК, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.47 и сл.З..

Образувано е по исковата молба на В. Р. К. от [населено място], против [фирма] (с предишно наименование [фирма]) от [населено място], за отмяна на основание чл.47 т.2 и т.4 З. на арбитражно решение от 8.04.2016г., постановено по арбитражно дело №197/2015г. по описа на Арбитражен съд при Стопанска асоциация –гр.П..

В исковата молба на В. Р. се поддържа, че ищцата е узнала за арбитражното решение на 21.03.2017г., когато е получила покана за доброволно изпълнение по изп.дело №20178320400174, издадена от ЧСИ И. Х. рег.№832 с район на действие – Русенски окръжен съд. Твърди се, че между ищцата и ответното дружество няма подписано писмено споразумение по смисъла на чл.7 ал.2 З., което обуславя отмяна на арбитражното решение на основание чл.47 т.2 З. поради липса на компетентност на арбитражния съд. Отделно се сочи наличието на основанието за отмяна п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.