currdb:
Решение №279/21.12.2017 по дело №1050/2017 на ВКС, НК, I н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№279

София, 21 декември 2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАПКА КОСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

РУМЕН ПЕТРОВ

при секретар: Мира Недева

и в присъствието на прокурора Ивайло Симов

изслуша докладваното от съдията Ружена Керанова

н. дело № 1050/2017 година

Върховният касационен съд е трета инстанция по делото, образувано по протест на прокурор при Софийска градска прокуратура срещу въззивна присъда № 175/19.06.2017 г., постановена по ВНОХД № 1957/2017 г. от Софийски градски съд.

В протеста се поддържа, че въззивният съд е допуснал съществени процесуални нарушения при постановяване на новата присъда, тъй като се е позовал на обстоятелства, които не са установени по надлежния ред. Твърди се още, че извършената порочна процесуална дейност е довела и до нарушение на материалния закон. Излагат се съображения за приложимостта на нормата на чл. 6 от Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни отм. . Отправено е искане за отмяна на въззивната присъда и ново разглеждане на делото от въззивния съд.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура поддържа протеста по съображенията, изложени в него.

Подсъдимата К. И. Б...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.