currdb:
Решение №168/21.12.2017 по дело №5172/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 168

гр. София, 21.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в откритото заседание на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Мария Иванова

Членове: Жива Декова

Геника Михайловапри секретаря Северина Толева и с участието на прокурора Станева разгледа гр. д. № 5172 по описа за 2016 г.

Производството е по реда на чл. 290 – 293 ГПК – редакция до влизане в сила на ЗИДГПК (с ДВ бр. 86/ 27.10.2017 г.) – арг. от § 74 от неговите ПЗР.

До касационно обжалване е допуснато решение № 1308/ 23.06.2016 г. по гр. д. № 5150/ 2015 г. в частта, с която Софийски апелативен съд потвърждавайки решение № 320/ 08.10.2015 г. по гр. д. № 498/ 2012 г. на Окръжен съд – Кюстендил, отхвърля искането на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД отм. за отнемане в полза на държавата от В. А. А. и от К. А. А. описаното в решението имущество, представляващо недвижими имоти, моторни превозни средства и парични средства.

Обжалването е допуснато с определение № 636/ 25.07.2017 г. по настоящото дело при основанията от чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (общо и допълнително) по въпросите: 1. Може ли да се направи извод за връзка между придобиването на имуществото и установената с влязла в сила осъдителна присъда п...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.