currdb:
Решение №210/21.12.2017 по дело №5558/2016 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 210София, 21.12.2017 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Членове: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 5558 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на Р. П. П. срещу решение № 1128 от 28.07.16 г. по гр. д. № 1298/16 г. на Пловдивския окръжен съд.

Жалбоподателката поддържа, че съпрузите са необходими, но не задължителни другари при спор за собственост на имот, придобит по време на брака им. Иска отмяна на въззивното решение, с което е обезсилено решението на първоинстанционния съд поради неконституиране на съпруга на ответницата по предявения иск.

Ответницата Т. Г. И. оспорва жалбата. Счита, че тя е неоснователна.

С определение № 445 от 19.07.2017 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса за вида на другарството на съпрузите по предявен срещу тях ревандикационен иск за имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност.

По поставения ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!