currdb:
Решение №296/21.12.2017 по дело №1148/2017 на ВКС, НК, I н.о.

3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-Р

№296

гр. София, 21 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осми декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при участието на секретаря МИРА НЕДЕВА и прокурора от ВКП А.ЛАКОВ изслуша докладваното от съдия Христина Михова н. д. № 1148 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХХХІІІ от НПК.

Същото е образувано по постъпило искане от адвокат М., защитник на осъдения И. Б. И., за възобновяване на НЧД №292/2013 год. по описа на Районен съд - Плевен и ВНЧД №166/2013 год. по описа на Окръжен съд - Плевен. В искането се твърди, че производството по делото е проведено в отсъствие на осъдения И., като по този начин не му е дадена възможност да се защити. Релевират се доводи и за допуснати нарушения на материалния закон при определяне на общо наказание по реда на чл. 25, вр. с чл. 23 от НК измежду наложените с отделни присъди.

В съдебно заседание пред ВКС, защитникът поддържа искането за възобновяване и моли същото да бъде уважено.

Представителят на Върховна касационна прокуратура пледира за оставяне на искането без уважение.

...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.