currdb:
Решение №294/21.12.2017 по дело №763/2017 на ВКС, НК, I н.о.

РЕШЕНИЕ

№ 294

гр. София, 21 декември 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в открито съдебно заседание на осми декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: РУМЕН ПЕТРОВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при участието на секретаря МИРА НЕДЕВА и прокурора от ВКП А. ЛАКОВ изслуша докладваното от съдия Христина Михова наказателно дело № 763 / 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по жалба на подсъдимия Ю. О. И. срещу въззивно решение № 141, постановено на 02.05.2017 год. по ВНОХД № 134/2017 год. по описа на Апелативен съд- Велико Търново. В жалбата се сочи касационното основание по чл. 348, ал.1, т.3 от НПК, като се прави искане за намаляване на наложеното наказание.

В съдебно заседание пред Върховния касационен съд служебният защитник поддържа жалбата на подсъдимия и пледира за нейното уважаване.

Представителят на Върховна касационна прокуратура е на становище, че жалбата е неоснователна и не следва да бъде уважена.

Подсъдимият Ю. И. поддържа жалбата си и моли да бъде намален размерът на наложеното му наказание.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, първо наказателно отделение, след като обсъди доводите на страните, в рамките на правомощията си по чл. 347 от НПК, намира за установено следното...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.