currdb:
Решение №149/22.12.2017 по дело №1539/2015 на ВКС, ГК, II г.о.

№149

гр. София, 22.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова

Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 1539 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №188 от 12.11.2014г. по гр.д. № 200/2014г. на Силистренски окръжен съд, с което е обезсилено решение №64 от 09.04.2014г. по гр.д. № 641/2013г. на Районен съд-Дулово и делото е върнато за ново разглеждане с участие на Ю. Х. Ш. като необходим другар на страната на ответника по предявен иск от С. И. И. и А. А. К. против А. И. Ш. за установяване, че са собственици по давностно владение при дялове: 3/4 ид.ч. за първата и 1/4 ид.ч. за втората върху полумасивна жилищна сграда от три стаи и кухненска пристройка, ведно с припадащите се части от правото на строеж върху дворно място в [населено място], за което е отреден УПИ ІІІ-242 в кв.27 по плана на селото, с площ 1330 кв.м.

Касационната жалба е подадена от ищците С. И. И. и А. А. К. чрез пълномощника адв. Н.. Поддържа се, че решението е неправилно кат...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!