currdb:
Решение №183/22.12.2017 по дело №746/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 183

София, 22.12.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Дария Проданова

Членове: Емил Марков

Ирина Петрова

при участието на секретаря Силвиана Шишкова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 746 по описа за 2017 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

Образувано е по касационната жалба на ЗД [фирма] срещу Решение № 2103 от 09.11.2016 год. по гр.д.№ 3356/2016 год. на Софийски апелативен съд.

С това решение, произнасяйки се по въззивната жалба на ЗД [фирма] съставът на САС е потвърдил Решение № 2989 от 14.06.2016 год. гр.д.№ 6523/2015 год. на Софийски градски съд с което е бил уважен предявеният от В. Д. Б. иск с правно основание чл.226 ал.1 КЗ отм. за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50000 лв. и имуществени вреди в размер на 1607 лв. и оставен без разглеждане предявеният при условията на евентуалност иск с правно основание чл.288 ал. КЗ отм. срещу Гаранционен фонд.

В касационната жалба се твърди неправилност на решението, поради необоснованост и неправилно прилагане на материалния закон. Касаторът счита за неправилен ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.