currdb:
Решение №165/22.12.2017 по дело №196/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 165

ГР. София, 22.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в открито заседание на 30.10.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

При участието на секретаря С. Толева,

като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №196/17 г.,

за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

ВКС разглежда касационната жалба на А. С. срещу въззивното решение на Градски съд София по гр.д. №14167/15 г. Обжалването е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.1 ГПК по значимия за производството процесуален въпрос: Налице ли е преклузия относно искането за допускане на доказателства от въззивната инстанция, след като същите са заявени още с исковата молба и поддържани в първото по делото заседание пред районния съд при допуснато от същия съд процесуално нарушение?

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност – незаконосъобразност, на обжалваното решение и се иска отмяната му, след която да бъде постановено ново решение за уважаване на предявения иск по чл.45 ЗЗД или за връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане, поради допусна...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.