currdb:
Решение №197/22.12.2017 по дело №659/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 197

гр. София, 22 декември 2017 г

Върховният касационен съд на Република България, IІІ НО, в публично заседание на седемнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАС ИВАНЧЕВ ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при секретар И. Петкова, при становището на прокурора Атанас Гебрев, изслуша докладваното от съдия Спас Иванчев наказателно дело № 659 по описа за 2017г.г.

Производството по реда на чл.346 т.2 от НПК е образувано по касационна жалба на подсъдим чрез защитника му срещу решение № 139/22.03.2017г. по ВНОХД № 534/2016г. по описа на Софийски апелативен съд.

В жалбата се ангажират всички касационни основания, като се твърди, че материалния закон е неправилно приложен, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са ограничили правото на защита на подсъдимия, като присъдата се основава само на самопризнанията на дееца пред оперативен работник, а неговите обяснения по време на наказателното производство са кредитирани избирателно.

Посочва се, че липсват доказателства относно главния факт - авторството, косвените били малко и странични за деянието.

Алтернативно се прави искане за явна несправедливост на наложеното наказание.

Подсъдимият в допълнение се позовава на нарушени права при беседата му с полицейски служител, като прави искане за преюдициално запитване или за спиране на производ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!