currdb:
Решение №209/22.12.2017 по дело №810/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 209

София, 22.12. 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Калинова

ЧЛЕНОВЕ: Гълъбина Генчева

Емилия Донкова

при участието на секретаря Емилия Петрова

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело №810 от 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. Д. Ф., Г. И. Ф. и И. С. Ф., тримата от [населено място], срещу решението на Бургаския окръжен съд, постановено на 17.11.2016г. по в.гр.д.№1411/2016г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено в частта, с която е признато за установено по отношение на М. Т. и Л. Д., че К. Ф. и И. Ф. са собственици в режим на СИО на 28.75/457.50 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.611.263 по КККР на [населено място], находящ се в [населено място], [улица], както и че Г. Ф. е собственик на 28.75/457.50 кв.м. идеални части от същия поземлен имот и вместо това е отхвърлeна претенцията по чл.108 ЗС в установителната й част по отношение на М. Д. Т. и Л. Д. Д., че К. Д....

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.