currdb:
Решение №208/22.12.2017 по дело №396/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 208

София, 22.12. 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Калинова

ЧЛЕНОВЕ: Гълъбина Генчева

Емилия Донкова

при участието на секретаря Емилия Петрова

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело №396 от 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Л. Т. К. и А. П. К. срещу решение № 391/ 04.10.2016 г. по гр. д. № 476/ 2016 г., с което Пазарджишки окръжен съд е отменил решение № 51/ 17.04.2015 г. и допълнителното решение № 14/ 17.02.2016 г. по гр. д. № 497/ 2009 г. на Панагюрски районен съд в обжалваните части и вместо това е допуснал съдебна делба между съделителите П. Т. К., Н. Т. У., Т. Л. К. и П. Л. Н. на една двуетажна жилищна сграда, построена в дворното място в [населено място], при следните квоти: по 13/ 60 ид. части – за П. К. и Н. У. и по 17/ 60 ид. части за Т. К. и П. Н.; отхвърлил е иска за делба на сградата, предявен от П. К. срещу Л. Т. К. и А. П. К., С. Ж. Г. и П. Ж. С., като на основание чл. 76 ЗН по направено о...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.