currdb:
Решение №266/28.12.2017 по дело №635/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

№ 266

София, 28.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове: АЛБЕНА БОНЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 635 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 774 от 06.07.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 177 от 25.10.2016 г. по гр. д. № 498/ 2016 г. на Пловдивски апелативен съд, с което са отхвърлени обективно съединени искове с правно основание чл. 240, ал.1 ЗЗД за сумата 55348 лева и чл. 86 ЗЗД за сумата 10142 лева, предявени от Д. Н. Р. от [населено място] срещу [фирма], [населено място].

Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос заменено ли е основанието на първоначалния иск, когато след връчване на преписа от исковата молба ищецът писмено се е позовал на друг юридически факт или фактически състав, различен от първоначално заявения, спазил е срока по чл. ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.