currdb:
Решение №200/28.12.2017 по дело №877/2017 на ВКС, НК, III н.о.

№ 200

гр. София, 28 декември 2017г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на седемнадесети ноември през 2017г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при участието на секретаря Илияна Петкова и в присъствието на прокурора Атанас Гебрев разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 877 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по жалба на защитника на подсъдимия П. Б. Ц. срещу решение № 217 от 30.06.2017 г. на Апелативен съд – гр. Велико Търново, постановено по ВНОХД № 221/2017 г.

Поддържа се наличие на касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК. Твърди се, че в обвинителния акт, както и в актовете на съдилищата от предходните инстанции, постановени по съществото на делото липсва аргументация относно характеристиките на инкриминираните монети като „археологически обекти” и не са посочени текстовете от специалния закон, отнасящи се до реда за идентификация и регистрация. По този начин, според защитника, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са лишили подсъдимия от възможност да разбере в какво е обвинен и съответно, причините за осъждането си. Претенцията за неправилно прилагане на м...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.