currdb:
Решение №255/28.12.2017 по дело №1827/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 255

гр. София, 28.12.2017 годинаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1827/2017 г.

Производството е по чл.47 във вр. с чл.48 и сл. ЗМТА.

Образувано е по искова молба на А. С. С. от [населено място], с която са предявени искове против [фирма] за отмяна на арбитражно решение № 3635 от 27.07.2016 г., постановено по в. арб. д. № 3635/2016 г. по описа на арбитър Б. Г. от Арбитражен съд при Център за алтернативно разрешаване на Спорове С..

Ищцата твърди, че узнала за постановеното срещу нея арбитражно решение от получена на 23.05.2017 г. покана за доброволно изпълнение по изп. д. № 20178610401302 на ЧСИ Д. В. с рег. № 861 с приложен препис от изпълнителен лист от 24.02.2017 г. по т. д. № 9299/2016 г. на Софийски градски съд. Поддържа, че не е била в договорни отношения с [фирма] и не е подписвала арбитражно споразумение с дружеството за разрешаване на спора, предмет на арбитражното решение, от арбитър Б. Г.. Твърди, че никога не е уведомявана з...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.