currdb:
Решение №149/28.12.2017 по дело №1604/2016 на ВКС, ТК, II т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 149

гр. София, 28.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1604 по описа за 2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищцата В. Н. Л., [населено място] чрез процесуален представител адв. С. Х. срещу решение № 60 от 14.04.2016г. по в. гр. дело № 115/2016г. на Варненски апелативен съд, Гражданско отделение, 2 състав. С определение № 281 от 03.05.2017г. по настоящото т. дело № 1604/2016г. на ВКС, ТК, Второ отделение е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която след отмяна на решение № 1905 от 19.11.2015г. по гр. дело № 118/2015г. на Окръжен съд Варна са отхвърлени следните предявени от В. Н. Л. срещу [фирма], [населено място] осъдителни искове: 1/ за заплащане на сумата 6 000 лв. на основание чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1, предл. 1 ЗАПСП; 2/ за преустановяване на неправомерното използване на произведенията на автор...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.