currdb:
Решение №207/28.12.2017 по дело №682/2017 на ВКС, НК, I н.о.

5Р Е Ш Е Н И Е№ 207

гр. София, 28 декември 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВА

ХРИСТИНА МИХОВА

при участието на секретаря..........Мира Недева............и в присъствието на прокурора.......................................Антони ЛАКОВ..........................изслуша докладваното от съдията Топузова дело № 682 по описа за 2017г.

Производството е образувано по касационна жалба от адв. К. Б. – повереник на частния тъжител Ергюл Ергюлов Т. срещу решение № 2281 от 24.04.2017г., постановено по внчхд № 197/16г. на окръжен съд гр. Благоевград.

В жалбата се релевират касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Изтъква се, че законът е приложен неправилно от въззивната инстанция, тъй като завършилото с окончателен акт административно производство срещу подсъдимия А. не е с характер на наказателно такова. Допуснатото в този смисъл нарушение на закона довело и до нарушаване правата на частния тъжител. Твърди се също за неправилно прекратяване на производството по гражданския иск, по който съдът следвало да се произнесе, независимо от прекратяването на наказателното производство. Настоява се за отмяна на постановеното въззивно решение.

Частният тъжител Т. и повереникът му адв. Б. не се явяват в съдебното заседан...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.