currdb:
Решение №198/28.12.2017 по дело №270/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 198

Гр.С., 28.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и осми ноември през двехиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жива Декова

ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова

Майя Русева

при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.270 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ц. И. А. срещу решение №.456/20.10.16 по г.д.№.661/16 на Окръжен съд Плевен – с което е потвърдено решение от 16.06.16 по г.д.№.5903/15 на Плевенски районен съд за отхвърляне на предявения от касатора иск с правно основание чл.45 ЗЗД за заплащане на 6663,80лв. обезщетение за имуществени вреди за периода 10.11.12-10.10.13г.

Ответната страна С. Т. С. оспорва жалбата; претендира разноски.

С определение №.503/12.06.17 е допуснато касационно обжалване на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК по въпроса „следва ли въззивният съд да обсъди всички приети по делото писмени доказателства и възражения, въведени в самата въззивна жалба, от жалбоподателя въззивник?”.<...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.