currdb:
Решение №225/28.12.2017 по дело №2405/2017 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 225

Гр.София, 28.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на четвърти декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 2405 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.47 ЗМТА.

Образувано е по молба на Д. П. К., като [фирма], [населено място] за отмяна на арбитражно решение от 27.01.2017г. по арб.д.№ 17/2016г. на Арбитражния съд при Българска стопанска камара.

Ответникът [фирма], [населено място] оспорва молбата като недопустима и неоснователна. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение констатира следното:

С решение от 27.01.2017г. по арб.д.№ 17/2016г. Арбитражният съд при Българска стопанска камара е осъдил Д. П. К., като [фирма], да заплати на [фирма] сумите от 13500 лв. – главница по договор за заем, 8100 лв. – възнаградителна лихва от датата на предоставяне на заемната сума - 04.05.12г. до разсрочения падеж за заплащане на главницата - 04.05.15г., 28400 лв. – неустойка за забава от 05.05.15г. до 15.07.16г., законна...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи