currdb:
Решение №224/28.12.2017 по дело №1572/2015 на ВКС, ТК, I т.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 224

Гр.София, 28.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на четвърти декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Кристияна Генковска

при секретаря Петя Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 1572 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.307, ал.2 ГПК.

Образувано е по две молби на Ц. А. Г., [населено място] за отмяна на решение № 1191/18.12.13г. по т.д.№ 1074/13г. на Варненския окръжен съд, с което е прието за установено, че молителката дължи на [фирма], [населено място] сумата от 106372.07 евро по договор за банков кредит от 21.11.11г., сумата от 5674.41 евро – договорна лихва, сумата от 105.34 евро - наказателна лихва, сумата от 531.86 евро - комисионна за управление и сумата от 75.28 евро - лихва за неразрешен овърдрафт. В молбата с вх.№ 8762/19.03.15г. са заявени основания за отмяна на влязлото в сила решение, квалифицирани от молителката като такива по чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК, а с молбата за отмяна вх.№ 28541/24.09.15г. е заявено ново обстоятелство, основано на искане за отмяна по реда на чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

Ответникът [фирм...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!