currdb:
Решение №195/28.12.2017 по дело №4282/2016 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 195

София, 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВпри участието на секретаря Даниела Цветкова, изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 4282 по описа за 2016г. и приема следното:

Производството е по чл.290 и следв. от ГПК.

С определение № 702/20.VІ.2017г. ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд от 12.VІІ.2016г. по в.гр.д. № 1244/2016г. в частите му по претенциите за възнаграждение за положен труд над установената нормална продължителност на служебното време в рамките на общата продължителност, който не е компенсиран, за обезщетение по чл.227 ЗОВСРБ, за мораторни лихви и за разноски, по касационната жалба на Т. К. Д. от [населено място] по въпроса „допълнителното възнаграждение по чл.216 ЗОВСРБ при временно изпълнение на вакантна длъжност включва ли се в базата за определяне размера на обезщетението по чл.227 ЗОВСРБ и размера на дължимата сума за положен труд в рамките ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.