currdb:
Решение №209/28.12.2017 по дело №3868/2017 на ВКС, ГК, III г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 209

София, 28.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на седми декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 3868 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК.

Образувано е по подадена от [фирма] чрез изпълнителния директор П. К. В. молба за отмяна с вх. № 2778 от 08. 08. 2017г. с правно основание чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК, на влязло в сила решение № 183 от 19. 01. 2017г. по гр. д. № 3039/2015г. на Софийски апелативен съд, ГК, ІІ състав, с което е отменено първоинстанционното решение № 88 от 22. 05. 2013г. по гр. д. № 105/2013г. на Видински окръжен съд в частта му, в която искът с правно основание чл. 49 ЗЗД за имуществени вреди – пропуснати ползи е отхвърлен за сумата над 34 525. 27 лв. до сумата 118 008 лв. за периода: 01. 01. 2006г. – 07. 09. 2009г. и вместо него е постановено ново решение, с което молителят [фирма] е осъден да заплати на основание чл. 49 ЗЗД на ищцата София Г. Г. сумата 118 008 лв., представл...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.