currdb:
Решение №130/28.12.2017 по дело №4601/2016 на ВКС, ГК, III г.о.

№ 130

гр. София, 28.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, III-то отделение в откритото заседание на двадесет и седми септември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Светла Димитрова

Членове: Геника Михайлова

Даниела Стоянова

при секретаря Райна Стоименова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 4601 по описа за 2016 г.

Производството е по чл. чл. 290 – 293 ГПК в редакцията до влизане в сила на ЗИДГПК (ДВ бр. 86/ 2017 г.) – аргумент от § 74 от ПЗР на това изменение на ГПК.

До касационно обжалване е допуснато решение № 912/ 20.06.2016 г. г. по гр. д. 939/ 2016 г., с което Пловдивски окръжен съд, потвърждавайки решение № 1746/ 25.04.2014 г. по гр. д. № 20 341/ 2012 г. на Пловдивски районен съд в обжалваната част, по искове по чл. 422 ГПК признава за установено, че [фирма] (сега в несъстоятелност) дължи на Д. Н. К. сумата 8 558. 26 евро, равностойни на 16 738. 50 лв., на К. Г. С. сумата 11 296. 90 евро, левово равностойни на 22 094. 82 лв., - главници за наем по договор от 04.02.2008 г. за периода 01.08.2009 г. 29.07.2010 г., ведно със законните лихви от 07.11.2011 г., а общо на двамата сумата 776. 66 лв. – разноски в производството по издадената заповед за изпълнение по ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.