currdb:
Решение №241/28.12.2017 по дело №860/2017 на ВКС, НК, II н.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 241

гр. София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Тонева

ЧЛЕНОВЕ: Петя Шишкова

Милена Панева

при секретар Кристина Павлова и в присъствието на прокурора от ВКП Симов, като изслуша докладваното от съдията Шишкова КНОХД № 860/17г. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е по реда на чл. 346, т. 1 от НПК.

Образувано е по повод на постъпили касационни жалби от подсъдимия О. С. И. и гражданския ищец и частен обвинител Е. Д. А., чрез процесуалните им представители, срещу решение № 170 от 30.06.2017г. , постановено по ВНОХД № 180/2017г. на Апелативен съд–гр. Варна, с което е изменена присъда № 4/09.02.17г. по НОХД № 241/16г. на Окръжния съд в гр. Търговище, като размерът на присъденото обезщетение на А. е увеличен на 70 000лв. и е отменено определянето на пенитенциарно заведение. В останалата й част, присъдата, с която на И. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години и осем месеца за престъпление по чл.115 от НК, е потвърдена.

Двамата жалбоподатели са останали недоволни от размера н...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.