currdb:
Решение №159/29.12.2017 по дело №203/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Решение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.5

[електронна поща]

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159

София, 29.12. 2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

при участието на секретаря Анета Иванова,

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 203 /2017 г.:

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 410 от 06.07.2017 г. по касационна жалба на Р. Х. А. (Ревазие П.) е допуснато до касационно обжалване въззивно решение № 194 от 17.10.2016 г. по възз. гр. д. № 367 /2016 г. на Шуменски окръжен съд, г.о.. в обжалваната част, с която, като е отменено решение на районен съд Нови пазар, с което са уважени искове с правно основание чл.108 ЗС на жалбоподателя срещу З. Р. Х. и Б. А. Х. за два земеделски имота – нива с площ 8.002 дка и 1 /7 ид.ч. от нива с площ 13.999 дка в землището на [населено място], е постановено друго, с което тези искове са отхвърлени и жалбоподателя е осъдена да заплати на ответниците по исковете разноски.

С обжалваното решение е отменено решение на районен съд Нови паз...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.