currdb:
Решение №184/29.12.2017 по дело №355/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 184

София, 29.12. 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

Членове: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 355/2017 година.

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по подадени от ищеца Е. И. С., чрез адв. Б. А. Б. и адв. С. Ц. Ц., две касационни жалби вх. № № 7238/10. 10. 2016 г. и 7350/12. 10. 2016 г., против решение № 404 от 5. 08. 2016 г. по гр. д. № 928/2014 г. на Софийския окръжен съд, ГО, 1 въззивен състав в частта, с която е потвърдено решение № 14 от 10. 07. 2014 г. по гр. д. № 48/2008 г. на РС – [населено място] в частта, с която Е. И. С. е осъден, на осн. чл. 72 ЗС, да заплати на С. М. Р. и Х. К. Р. сумата 4172, 13 лв. стойност на подобрения и необходими разноски, извършени в периода 1988 г. – 1991 г., в недвижим имот, находящ се в [населено място], м. „З.“, съставляващ реална част от 600 кв.м. от имот № 228005, заключена между точките АДЕГА по скица, представляваща неразделна част от решението от 15. 01. 2008 г. по гр. д. № 952/2007 г. на СОС, в...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.