currdb:
Решение №185/29.12.2017 по дело №754/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 185

София, 29.12. 2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

Членове: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 754/2017 година.

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

Образувано е по подадена от ищеца Ж. „У.-99“, [населено място], чрез адвокат Р. М., АК - П., касационна жалба срещу решение № 473 от 27. 10. 2016 г. по в. гр. д. № 595/2016 г. на Плевенския окръжен съд, ГО, IV с-в, с което е обезсилено решение № 786 от 26. 05. 2016 г. по гр. д. № 6365/2015 г. на РС – Плевен и е прекратено като недопустимо производството по предявения от Ж. „У.-99“, [населено място] против Е. К. Т. отрицателен установителен иск за признаване за установено между страните по делото, че Е. К. Т. не е придобила, на осн. чл. 35, ал. 2 ЗЖСК, с н.а. № 167, т. IV, рег. № 1950, дело № 265 от 12. 11. 2015 г., правото на собственост върху обект - ателие № 3, на пети етаж, с площ от 45, 79 кв.м. и прилежащото му мазе № 15, находящи се в жилищна сграда на [улица], [населено място], което ателие е нанес...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!