currdb:
Решение №173/29.12.2017 по дело №6309/2015 на ВКС, ГК, I г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 173

София, 29.12.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

при участието на секретаря Анета Иванова

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 6309 /2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.303,ал.1,т.1 и т.4. ГПК.

Образувано е по молба на А. С. А. за отмяна на влязло в сила решение № 245-ІІ-55 от 21.12.2010 г. по гр.д. № 25786 /2010 г. на Софийски районен съд, ІІ г.о., 55 с-в., с което са отхвърлени нейни искове с правно основание чл.344,ал.1,т.т.1, 2 и 3 КТ и чл.128,т.2 КТ срещу [фирма], поради това, че с влязло в сила съдебно решение от 22.10.2014 г. по възз. гр.д. № 16139 /2013 г. на СГС, г.о., ІІ - а възз. с-в., е признато за установено, че уговорката за срок на изпитване в трудовия и договор е недействителна на основание чл.74,ал.4 вр. ал.1 КТ.

По основанието по чл.303,ал.1,т.1 ГПК настоящият състав се е произнесъл с решение № 78 от 11.05.2016 г., с което молбата е оставена без уважение.

Със същото решение производството по д...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.