currdb:
Решение №223/29.12.2017 по дело №1507/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

№ 223

София , 29.12.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в публично съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Ирена Велчева

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т.дело № 1507/2017 година

Производството е по чл. 47, ал.1 т.2 ЗМТА.

Образувано е по предявен иск от [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], район М., [улица][жилищен адрес] чрез процесуалния си пълномощник, за отмяна на решение от 20.03.2017 г., постановено по арб.дело № 821/2016 г. от Арбитражен съд при Стопанска асоциация – П.. С посоченото арбитражно решение [фирма] е осъдено да заплати на [фирма], [населено място], сумата 8 615.24 лв. – стойност на доставени стоки по индивидуализирани в решението фактури, ведно със законната лихва от 07.09.2016 г., както и лихва за забава в размер на 1 412.89 лв.

Ищецът поддържа, че АС не е бил компетентен да разгледа спора, тъй като липсва валидно арбитражно споразумение или съгласие за арбитраж. Твърди, че направеното с отговора на исковата молба възражение в тази насока неправилно е...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.