currdb:
Решение №271/30.01.2018 по дело №341/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 271/2017 г.

гр.София, 30.01.2018г.

в името на народа

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА БОНЕВА БОЯН ЦОНЕВ при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 341/2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Г. Б. В., чрез адв. Т. Г., срещу въззивно решение № 7276/03.10.2016 г., постановено от Софийски градски съд по в.гр.д. № 12584/2015 г.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 715/26.06.2017 г. по материалноправния въпрос за справедливото овъзмездяване по чл. 52 ЗЗД и задължението да се обсъдят всички обстоятелства, имащи отношение към размера на обезщетениетоq поради противоречие със задължителна съдебна практика, в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (преди изм. ДВ бр. 86/2017 г.) .

По касационните оплаквания:

Касаторът излага доводи за недопустимост на обжалваното решение поради постановяването му по непредявен иск, а в условия на евентуалност – за неправилност поради противоречие с материалния закон, до...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.