currdb:
Определение № 214 от 16.01.2017 по търг. д. 7338/2014 на СГС

Определение по Търговско дело 7338/2014г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №……………………………… гр. София

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-22 състав, в публично заседание на  двадесет и пети ноември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                          

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ АЛЕКСИЕВА             

при секретаря Т.Д., като разгледа докладваното от съдията т. дело N 7338 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 692, ал. 2 и ал. 3 във вр. чл. 688, ал. 1 от ТЗ.

В изпълнение на задълженията си по чл. 686 от ТЗ служебният синдик на длъжника „А.“ ЕООД, ЕИК ******** Ц.М.  е изготвил и представил списъци на приетите и неприети вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ. В изпълнение на изискването на чл. 689 от ТЗ тези списъци са обявени в ТР на 07.10.2016 г. В срока по чл. 690, ал. 1 от ТЗ срещу обявения в ТР, изготвен от служебния синдик ,допълнителен списък на приети вземания, предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, не са постъпили възражения.

 На 07.10.2016 г. е подаде...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи