currdb:
Определение № 1185 от 17.01.2017 по възз. гр. д. 232/2017 на СГС

Определение по Гражданско дело 232/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. София, 17.01.2017 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданска колегия, ІІ-Д въззивен състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети януари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ДАМЯНОВА

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА

                                                                               Мл. съдия: ЦВЕТОМИР МИНЧЕВ

като разгледа докладваното от мл. съдия Минчев в. гр. дело № 232 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 267 ГПК

Образувано е по въззивна жалба с вх. № 1122371/15.08.2016 г., подадена от ищцата Р.П., чрез пълномощника си адв. Г.С., срещу решение от 19.07.2016 г., постановено по гр. д. № 352/2014 г., по описа на СРС, I ГО, 28-ми състав, с което е отхвърлен предявеният срещу СО, Район П., чрез кмета – Д.С., иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване по отношение на ответника, че е собственик на имот, находящ се в район П., с № 461 от 1985 г. с площ от 530 кв. м. при съседи двор 460, двор на С.И. двор на Д. Б. и път, а към датата на образува...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!