currdb:
Присъда № 8 от 13.01.2017 по НОХД 1465/2016 на СГС

Мотиви по Наказателно дело 1465/2016г.

МОТИВИ по НОХД 1465/2016г. на СГС, НО, 7-ми състав

Софийски градска прокуратура е внесла обвинителен акт по Досъдебно производство № 11938 ЗМ 116/2015г. по описа на ГД „НП“ – МВР, пр. пр. 9690/2014г. по описа на СГП срещу И.И.И. за извършено от него престъпление по чл. 301, ал.1 предл. 1 и 2 от НК за това, че в периода от 08.05.2014г. до 06.06.2014г. в гр. С., в качеството си на длъжностно лице - държавен служител по чл. 93, т. 1, б. „а” от НК - на длъжността „старши публичен изпълнител в сектор „Обезпечаване на публични вземания” в отдел „Публични вземания” в дирекция „Събиране” в ТД на НАП гр. С., назначен със Заповед № 45.1/10.01.2014г., на директора на ТД на НАП гр. С., и подписал на 14.02.2014г. длъжностна характеристика за длъжността „старши публичен изпълнител” с основна цел на длъжността - обезпечаване и събиране на просрочени публични задължения, с основно пряко задължение - налагане и отменяне на обезпечителни и други мерки и осъществяване процеса на принудително изпълнение, включително извършване преценка и избор кои способи за принудително изпълнение да използва, в личен разговор с Х.Н. И. на 08.05.2014г. в заведение за бързо хранене „М.”, находящо се в гр. С., ж.к. „М. 1”, е поискал дар - парична сума в размер на 3000 лева, който не му се следва и на 06.06.2014г. в района на бензиностанция „ОМВ”, бул. „*******”- 7- ми километър, гр. С., е ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!