Решение по Търговско дело 8591/2014г.

Р      Е       Ш        Е        Н       И        Е

Гр.София, ….    август 2016 година

В        ИМЕТО       НА       НАРОДА

Софийски градски съд, ТО, 6-6 състав, в публичното заседание на двадесет и шести април 2016 година, в състав:

                                                   СЪДИЯ: ЕЛЕНА РАДЕВА

с участието на съдебен секретар К.И., след като изслуша докладваното от съдията Радева т.д.№8591 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                   Установителни претенции с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, предявени при условие на евентуалност.

                   В исковата си молба ищецът „Ф.Н.“ ООД, ЕИК ********, със сeдалище и адрес на управление ***, чрез адв.П. Г.-К., твърди, че по силата на Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.10.2013г., издадено по изп.дело№20128000400419 на ЧСИ с рег.№800 на КЧСИ, вписано в книгите за вписвания при Служба по вписванията, гр.Н., с акт№143,том2, от 06.02.2014г. е собственик на описания недвижим имот, заедно с права на строеж върху същия, закупен от ищеца на ПП, а именно: ПИ с кадастрален идентификатор 51500.31.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Н., одобрен със Заповед № КД-14-02-1982/15.11.2006г на Началника на СК – Бургас, с адрес гр.Н., к.к. „Слънчев бряг – запад”, местността „Ю.-Б.” с площ от 2 048 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници : ПИ с КИ 51500.201.120, ПИ с КИ 51500.31.10 и ПИ с КИ 51500.31.3, заедно с право на строеж за изграждане на „жилищна сграда с кафе – аперитив” съгласно Разрешение за строеж №116/20.09.2007 година на главния архитект на гр.Н. и съгласно одобрени на 12.09.2007 година, архитектурни проекти, която сграда: първи приземен / подземен етаж на  кота – 3, 75 м; втори етаж на кота +-0.00 м.; трети етаж на кота + 2.80 м.; четвърти етаж на кота 5.60 м. и терасовиден етаж на кота + 8.55 м. с РЗП на сградата от 3 338.34 кв.м., състояща се от: 1. Склад-инвентар със санитарен възел със застроена площ от 50.16 кв.м., при граници: от всички страни - поземлен имот; 2. Кафе-аперитив с 30 места, на първи приземен етаж, състоящо се от кафе-аперитив, кухня, склад, три санитарни възела, две преддверия, стая за персонал със застроена площ от 127.34 кв.м., при граници: коридор, от две страни - поземлен имот, апартамент № 2 и стая за персонала № 1; 3. Фитнес, на първи приземен етаж, състоящ се от фитнес зала, сауна, санитарен възел, съблекалня, санитарен възел и две преддверия със застроена площ от 63.21 кв.м., при граници: коридор, стая за персонала № 2, поземлен имот и апартамент № 3; 4. Студио № 1, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и два санитарни възела със застроена площ от 47.31 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор и апартамент № 1 и от две страни - поземлен имот; 5. Студио № 2, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и санитарен възел със застроена площ от 25.55 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартемнт № 2 и поземлен имот; 6. Стая за персонал № 1, на първи приземен етаж/подземен, със санитарен възел със застроена площ от 39.20 кв.м., при граници: коридор, склад за напитки, помещение за хладилници, склад за сухи продукти, кафе-аперитив и коридор; 7. Стая за персонал № 2, на първи приземен/подземен етаж, с преддверие и санитарен възел със застроена площ от 35.31 кв.м., при граници: коридори към фитнеса, фитнес, поземлен имот и помещение за хладилници; 8. Апартамент № 1, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна-трапезария, кухня, спалня, санитарен възел със застроена площ от 53.84 кв.м., при граници: студио № 1, коридор, стълбище и поземлен имот; 9. Апартамент № 2, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и санитарен възел със застроена площ от 65.94 кв.м., при граници: студио № 2, коридор, кафе- аперитив и от две страни - поземлен имот; 10. Апартамент № 3, на приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и два санитарни възела, със застроена площ от 55.80 кв.м., при граници: поземлен имот, гараж, фитнес, коридор, поземлен имот; 11. Апартамент № 4 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 3, коридор, апартамент № 5 и от две страни - поземлен имот; 12. Апартамент № 5 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 73.50 кв.м., при граници: апартамент № 6, поземлен имот, апартамент № 4 и коридор; 13. Апартамент № 6 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 64.74 кв.м., при граници: студио № 4, поземлен имот, апартамент № 5 и коридор; 14. Апартамент № 7 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.55 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 8, студио № 5 и коридор; 15. Апартамент № 8 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и три балкона със застроена площ от 133.17 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 7 и коридор; 16. Апартамент № 9 на втори етаж, състоящ се от две спални, санитарен възел, коридор и балкон със застроена площ от 54.93 кв.м., при граници: от две страни - коридор, стълбищна клетка и поземлен имот; 17. Студио № 3 на втори етаж, състоящи се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьорна клетка, коридор и апартамент № 4; 18. Студио № 4 на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 65.70 кв.м., при граници: от две страни коридор, вход на сградата и поземлен имот; 19. Студио № 5, на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 38.08 кв.м., при граници: вход на сградата, коридор, апартамент № 7 и поземлен имот; 20. Магазин на втори етаж, със застроена площ от 34.70 кв.м., при граници, от две страни - поземлен имот, апартамент № 9 и коридор; 21. Апартамент № 10 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 6, коридор, апартамент № 11 и от две страни поземлен имот; 22. Апартамент № 11 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 74.50 кв.м., при граници: апартамент № 12, от две страни - поземлен имот, апартамент № 10 и коридор; 23. Апартамент № 12 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 63.47 кв.м., при граници: студио № 7, поземлен имот, апартамент № 11 и коридор; 24. Апартамент № 13 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 14, поземлен имот, студио № 7 и коридор; 25. Апартамент № 14 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.42 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 15, поземлен имот и апартамент № 13; 26. Апартамент № 15 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и два балкона със застроена площ от 74.33, кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 14 и коридор; 27. Апартамент № 16 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 8, студио № 7, стълбище и поземлен имот; 28. Студио № 6, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 10 и поземлен имот; 29. Студио № 7, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 64.79 кв.м., при граници: апартамент № 13, поземлен имот, апартамент № 12, коридор и апартамент № 16; 30. Студио № 8 на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 7, апартамент № 16 и поземлен имот; 31. Апартамент № 17, на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса, със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 18, поземлен имот и студио № 11; 32. Апартамент № 18 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 67.54 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот и апартамент № 18; 33. Апартамент № 19 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 11, студио № 12, коридор и стълбищна клетка; 34. Студио № 9 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 104.36 кв.м., при граници: стълбищна клетка, студио № 10 и от две страни - поземлен имот; 35. Студио № 10 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел, тераса със застроена площ от 116.38 кв.м., при граници: студио № 11, от две страни - поземлен имот, студио № 9 и коридор; 36. Студио № 11 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 64.25 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 17, поземлен имот, студио № 10 и апартамент № 19; 37. Студио № 12 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и два балкона, със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 11, апартамент № 19 и поземлен имот; 38. Апартамент № 20 на пети/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и тераса, със застроена площ от 98.23 кв.м., при граници: коридор, поземлен имот, студио № 14; 39. Студио № 13 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 69.34 кв.м., при граници: от две страни - поземлен имот, студио № 14 и коридор; 40 . Студио № 14 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 35.19 кв.м., при граници: апартамент № 20, поземлен имот и студио № 13.

                   Този актив е бил собственост, респективно част от търговското предприятие, на „Ю.А.“ ЕООД, ЕИК*********, ***- длъжник по цитираното изпълнително дело.Последното е образувано през 2012г. по молба на ипотекарния кредитор „Б.-А.К.Б.“ АД, ЕИК ********, за принудително събиране на просрочено вземане на банката към търговеца-длъжник, произтичащо от договор за банков кредит, обезпечен с две договорни ипотеки от 27.06.2008г., обективирани в посочените нотариални актове и залог върху търговското предприятие на длъжника, вписан в ТР на 21.08.2009г.Ищецът твърди, че в хода на изпълнителното производство ЧСИ е наложил възбрана върху ипотекираните имоти, вписана в книгите с акт №245, том 2 на 28.09.2012г.

                   На 01.08.2013г. - 5 години след ипотекиране на имотите в полза на банката, образуването на изп.дело и 1 година след налагане на възбраната -ответникът „Ю.А.“ ЕООД е учредил втори по ред  / след този на Б.-А.К.Б.“АД/ договор за особен залог върху търговското си предприятие в полза на „Т.“ЕООД, който залог е вписан в ТР под №3.Особеният залог е вписан по партидата на гореописания имот в имотния регистър на Служба по вписванията гр.Н., на 15.11.2013г.А това е 1 месец след провеждане на ПП по изпълнителното дело и закупуването на имотите от ищеца.

                   На основание чл.175, ал.1 във вр. с чл.19 ПВп, след вписване на Постановлението за възлагане по молба на ищеца и въз основа на удостоверения от ЧСИ от имотната партида на недвижимите имоти са били заличени всички последващи / след ипотеката на банката/ вписвания-две ипотеки и възбрана.Съдията по вписванията не е заличил вписания особен залог на търговско предприятие и пристъпване към изпълнение от страна на „Т.“ ЕООД, поради това, че вписването в имотния регистър е вторично и не може да бъде извършено без заличаване на залога в ТР.

                   Агенцията по вписванията е отказала частично заличаване на особения залог по отношение на закупените от ищеца активи, тъй като липсва съгласие на заложния кредитор и поради това, че разпоредбите на чл.175, ал.1 ЗЗД и чл.19 ПВп са неприложими към случаите на особен залог и е счел, че е налице спор за материално право.Отказът за заличаване е бил потвърден от въззивната и касационната инстанция, като съдилищата са приели, че е налице спор относно съществуване на заложното право, който подлежи на разрешаване в исков процес.

                   Ищецът твърди, че учреденият от втория ответник в полза на първия особен залог на търговско предприятие, пораждащ вещни права за заложния кредитор,  в частта му относно закупените от ищеца недвижими имоти, е недействителен спрямо ищеца.Основание за това е разпоредбата на чл.453, ал.1 във връзка с чл.496, ал.2, изр.2 ГПК, която гласи: на взискателя и на присъединените кредитори не могат да се противопоставят прехвърлянето и учредяването на вещни права, които не са били вписани преди възбраната, а правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да бъдат противопоставени на взискателите.

                   Ако тази теза се приеме за несъстоятелна, то ищецът твърди, че към момента на подаване на исковата молба, заложното право на „Т.“ ЕООД, в частта му относно закупените от ищеца недвижими имоти и права, е погасено, поради продажбата на заложеното имущество в хода на индивидуалното изпълнение, проведено по молба на банката- обезпечен кредитор, с предхождащо правата на заложния кредитор право да се удовлетвори от стойността на имотите.Извод в тази насока се извежда от разпоредбата на чл.175, ал.1, изр.1 ЗЗД, касаещ ипотеката.Твърди, че правната същност на заложното и ипотечното право е идентична- материално, абсолютно, съчетано с привилегия, поради което правилото на цитираната норма следва да намери приложение и за заложното право.

                   Твърди, че за него съществува правен интерес от предявяване на тези искова, тъй като по имотната му партида е вписано обстоятелство- залог на търговско предприятие и пристъпване към изпълнение, което създава правна възможност за първия ответник да предприеме действия по реализация на вземането си.

                   Моли съда, след като се убеди в основателността на изложеното, да постанови решение, с което признание по отношение на двамата ответници, че договор за особен залог, в частта му относно закупените от ищеца недвижимости и права на строеж, не съществува, тъй като е недействителен спрямо него, поради това, че е учредено след вписване на ипотека в полза на БАКБ и налагане на възбрана върху тези имоти в хода на индивидуалното изпълнение по ГПК, а ако съдът не възприеме тази теза, то при условие на евентуалност, уважи предявения иск, като признае по отношение на ответниците, че заложното право на първия ответник, по отношение на закупените активи, е погасено, поради извършената публична продан.Претендира разноски.

                   В срока за отговор двамата ответниците „Т.“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** и „ Ю.А.“ ЕООД, ЕИК ********* – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление *** заемат становище, че предявените искове са недопустими и това е така, тъй като ищецът не е обосновал правен интерес от предявяването им, както и поради това, че целят установяване на факти, което извън посочените от закона случаи е недопустимо.Молят съда да прекрати производството по делото.При условие на евентуалност молят съда да ги отхвърли.Твърди се, че вписаното пристъпване към изпълнение е заличена, а това лишава ищеца от интерес да предяви исковете.

                   В допълнителната си искова молба ищецът поддържа заявената теза и още веднъж сочи интерес от предявяване на отрицателните установителни претенции.

                   В срока за допълнителен отговор ответниците молят съда, още веднъж, да прекрати производството, поради недопустимост на исковете, а при условие на евентуалност- да отхвърли същите.

                   Съдът, преценявайки събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупността им, намери за установено следното:

                   От фактическа страна.

                   Страните не спорят по фактите, така, както са изложени в обстоятелствената част на исковата молба, а именно:

                   Че по силата на договор за продажба, обективиран в нотариален акт №88, том 27, рег.№ 3757, дело № 9131/2007г. по описа на нотариус С.А., вписан под № 208 в НК „Ю.А.“ ЕООД, е придобило собствеността на ПИ с идентификатор 51500.31.7, находящ се в гр.Н., обл.Бургас, в местността „Ю./ Балкана“, съгласно кадастрална карта на гр.Н., одобрена със Заповед на Изп.директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-2-1892/15.11.2006г. на Началника на Служба по кадастъра- гр.Бургас, целият от 2 048 кв.м, съгласно скица№27903/22.08.2007г. на СК-Бургас, а по документи, установяващи собствеността – 2 301 кв.м, при граници:х ПИ 51500.201.120, ПИ51500.31.10 и ПИ 51500.31.3.

                   На 20.09.2007г. „Ю.А.“ ЕООД, получава разрешение за строеж№116 от Община-Н., съгласно одобрени проекти на 12.09.2007г. от арх.Димов, за строеж на жилищна сграда с кафе- аперитив в УПИ 1- 3107/ ПИ 51500.31.7 по К.К./, квартал 11 по плана на зона „Инцараки“, местността „Ю.- Балкана“, в землището на гр.Н..

                   На 27.06.2008г. „Ю.А.“ ЕООД и „Б.-А.К.Б.“ АД / БАКБ АД/, сключват два договора за ипотека, като по силата на постигнатото съгласие, в качеството си на ипотекарен длъжник, търговското дружество обезпечава вземането на банката със описаните в нот. актове №61, том 16, рег.№ 10163, дело № 2952/2008 г. и нот. акт№75, том 16, рег.№10196, дело №29662008г. и двата акта по описа на нотариус С.А., рег.№208 на НК, активи, а именно: ПИ с кадастрален идентификатор 51500.31.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Н., одобрен със Заповед № КД-14-02-1982/15.11.2006г на Началника на СК – Бургас, с адрес гр.Н., к.к. „Слънчев бряг – запад”, местността „Ю.-Б.” с площ от 2 048 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници : ПИ с КИ 51500.201.120, ПИ с КИ 51500.31.10 и ПИ с КИ 51500.31.3, заедно с право на строеж за изграждане на „жилищна сграда с кафе – аперитив” съгласно Разрешение за строеж №116/20.09.2007 година на главния архитект на гр.Н. и съгласно одобрени на 12.09.2007 година, архитектурни проекти, която сграда: първи приземен / подземен етаж на  кота – 3, 75 м; втори етаж на кота +-0.00 м.; трети етаж на кота + 2.80 м.; четвърти етаж на кота 5.60 м. и терасовиден етаж на кота + 8.55 м. с РЗП на сградата от 3 338.34 кв.м., състояща се от: 1. Склад-инвентар със санитарен възел със застроена площ от 50.16 кв.м., при граници: от всички страни - поземлен имот; 2. Кафе-аперитив с 30 места, на първи приземен етаж, състоящо се от кафе-аперитив, кухня, склад, три санитарни възела, две преддверия, стая за персонал със застроена площ от 127.34 кв.м., при граници: коридор, от две страни - поземлен имот, апартамент № 2 и стая за персонала № 1; 3. Фитнес, на първи приземен етаж, състоящ се от фитнес зала, сауна, санитарен възел, съблекалня, санитарен възел и две преддверия със застроена площ от 63.21 кв.м., при граници: коридор, стая за персонала № 2, поземлен имот и апартамент № 3; 4. Студио № 1, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и два санитарни възела със застроена площ от 47.31 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор и апартамент № 1 и от две страни - поземлен имот; 5. Студио № 2, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и санитарен възел със застроена площ от 25.55 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 2 и поземлен имот; 6. Стая за персонал № 1, на първи приземен етаж/подземен, със санитарен възел със застроена площ от 39.20 кв.м., при граници: коридор, склад за напитки, помещение за хладилници, склад за сухи продукти, кафе-аперитив и коридор; 7. Стая за персонал № 2, на първи приземен/подземен етаж, с преддверие и санитарен възел със застроена площ от 35.31 кв.м., при граници: коридори към фитнеса, фитнес, поземлен имот и помещение за хладилници; 8. Апартамент № 1, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна-трапезария, кухня, спалня, санитарен възел със застроена площ от 53.84 кв.м., при граници: студио № 1, коридор, стълбище и поземлен имот; 9. Апартамент № 2, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и санитарен възел със застроена площ от 65.94 кв.м., при граници: студио № 2, коридор, кафе- аперитив и от две страни - поземлен имот; 10. Апартамент № 3, на приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и два санитарни възела, със застроена площ от 55.80 кв.м., при граници: поземлен имот, гараж, фитнес, коридор, поземлен имот; 11. Апартамент № 4 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 3, коридор, апартамент № 5 и от две страни - поземлен имот; 12. Апартамент № 5 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 73.50 кв.м., при граници: апартамент № 6, поземлен имот, апартамент № 4 и коридор; 13. Апартамент № 6 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 64.74 кв.м., при граници: студио № 4, поземлен имот, апартамент № 5 и коридор; 14. Апартамент № 7 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.55 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 8, студио № 5 и коридор; 15. Апартамент № 8 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и три балкона със застроена площ от 133.17 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 7 и коридор; 16. Апартамент № 9 на втори етаж, състоящ се от две спални, санитарен възел, коридор и балкон със застроена площ от 54.93 кв.м., при граници: от две страни - коридор, стълбищна клетка и поземлен имот; 17. Студио № 3 на втори етаж, състоящи се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьорна клетка, коридор и апартамент № 4; 18. Студио № 4 на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 65.70 кв.м., при граници: от две страни коридор, вход на сградата и поземлен имот; 19. Студио № 5, на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 38.08 кв.м., при граници: вход на сградата, коридор, апартамент № 7 и поземлен имот; 20. Магазин на втори етаж, със застроена площ от 34.70 кв.м., при граници, от две страни - поземлен имот, апартамент № 9 и коридор; 21. Апартамент № 10 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 6, коридор, апартамент № 11 и от две страни поземлен имот; 22. Апартамент № 11 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 74.50 кв.м., при граници: апартамент № 12, от две страни - поземлен имот, апартамент № 10 и коридор; 23. Апартамент № 12 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 63.47 кв.м., при граници: студио № 7, поземлен имот, апартамент № 11 и коридор; 24. Апартамент № 13 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 14, поземлен имот, студио № 7 и коридор; 25. Апартамент № 14 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.42 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 15, поземлен имот и апартамент № 13; 26. Апартамент № 15 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и два балкона със застроена площ от 74.33, кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 14 и коридор; 27. Апартамент № 16 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 8, студио № 7, стълбище и поземлен имот; 28. Студио № 6, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 10 и поземлен имот; 29. Студио № 7, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 64.79 кв.м., при граници: апартамент № 13, поземлен имот, апартамент № 12, коридор и апартамент № 16; 30. Студио № 8 на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 7, апартамент № 16 и поземлен имот; 31. Апартамент № 17, на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса, със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 18, поземлен имот и студио № 11; 32. Апартамент № 18 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 67.54 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот и апартамент № 18; 33. Апартамент № 19 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 11, студио № 12, коридор и стълбищна клетка; 34. Студио № 9 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 104.36 кв.м., при граници: стълбищна клетка, студио № 10 и от две страни - поземлен имот; 35. Студио № 10 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел, тераса със застроена площ от 116.38 кв.м., при граници: студио № 11, от две страни - поземлен имот, студио № 9 и коридор; 36. Студио № 11 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 64.25 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 17, поземлен имот, студио № 10 и апартамент № 19; 37. Студио № 12 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и два балкона, със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 11, апартамент № 19 и поземлен имот; 38. Апартамент № 20 на пети/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и тераса, със застроена площ от 98.23 кв.м., при граници: коридор, поземлен имот, студио № 14; 39. Студио № 13 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 69.34 кв.м., при граници: от две страни - поземлен имот, студио № 14 и коридор; 40 . Студио № 14 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 35.19 кв.м., при граници: апартамент № 20, поземлен имот и студио № 13.

                   От издадено Удостоверение на АВ, Служба по вписванията се установява, че ипотеките са вписани на 30.06.2008г.

                   Няма спор и че на 28.09.2012г. ЧСИ И.Б., рег.№800 на КЧСИ, по изп.дело№20128000400419, налага възбрана върху описаните по- горе недвижимости, собственост на „Ю.А.“ ЕООД, гр.София, в качеството му на длъжник по изп.дело, с взискател БАКБ АД.Възбраната  е вписана на 28.09.2012г.

                   На 23.10.2013г. ЧСИ И.Б., рег.№800 на КСЧИ издава Постановление за възлагане на недвижими имот по изп.дело №201208000400419 за изнесения на публична продан /ПП/ ПИ с кадастрален идентификатор 51500.31.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Н., одобрен със Заповед № КД-14-02-1982/15.11.2006г на Началника на СК – Бургас, с адрес гр.Н., к.к. „Слънчев бряг – запад”, местността „Ю.-Б.” с площ от 2 048 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници : ПИ с КИ 51500.201.120, ПИ с КИ 51500.31.10 и ПИ с КИ 51500.31.3, заедно с право на строеж за изграждане на „жилищна сграда с кафе – аперитив” съгласно Разрешение за строеж №116/20.09.2007 година на главния архитект на гр.Н. и съгласно одобрени на 12.09.2007 година, архитектурни проекти, която сграда: първи приземен / подземен етаж на  кота – 3, 75 м; втори етаж на кота +-0.00 м.; трети етаж на кота + 2.80 м.; четвърти етаж на кота 5.60 м. и терасовиден етаж на кота + 8.55 м. с РЗП на сградата от 3 338.34 кв.м., състояща се от: 1. Склад-инвентар със санитарен възел със застроена площ от 50.16 кв.м., при граници: от всички страни - поземлен имот; 2. Кафе-аперитив с 30 места, на първи приземен етаж, състоящо се от кафе-аперитив, кухня, склад, три санитарни възела, две преддверия, стая за персонал със застроена площ от 127.34 кв.м., при граници: коридор, от две страни - поземлен имот, апартамент № 2 и стая за персонала № 1; 3. Фитнес, на първи приземен етаж, състоящ се от фитнес зала, сауна, санитарен възел, съблекалня, санитарен възел и две преддверия със застроена площ от 63.21 кв.м., при граници: коридор, стая за персонала № 2, поземлен имот и апартамент № 3; 4. Студио № 1, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и два санитарни възела със застроена площ от 47.31 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор и апартамент № 1 и от две страни - поземлен имот; 5. Студио № 2, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и санитарен възел със застроена площ от 25.55 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 2 и поземлен имот; 6. Стая за персонал № 1, на първи приземен етаж/подземен, със санитарен възел със застроена площ от 39.20 кв.м., при граници: коридор, склад за напитки, помещение за хладилници, склад за сухи продукти, кафе-аперитив и коридор; 7. Стая за персонал № 2, на първи приземен/подземен етаж, с преддверие и санитарен възел със застроена площ от 35.31 кв.м., при граници: коридори към фитнеса, фитнес, поземлен имот и помещение за хладилници; 8. Апартамент № 1, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна-трапезария, кухня, спалня, санитарен възел със застроена площ от 53.84 кв.м., при граници: студио № 1, коридор, стълбище и поземлен имот; 9. Апартамент № 2, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и санитарен възел със застроена площ от 65.94 кв.м., при граници: студио № 2, коридор, кафе- аперитив и от две страни - поземлен имот; 10. Апартамент № 3, на приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и два санитарни възела, със застроена площ от 55.80 кв.м., при граници: поземлен имот, гараж, фитнес, коридор, поземлен имот; 11. Апартамент № 4 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 3, коридор, апартамент № 5 и от две страни - поземлен имот; 12. Апартамент № 5 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 73.50 кв.м., при граници: апартамент № 6, поземлен имот, апартамент № 4 и коридор; 13. Апартамент № 6 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 64.74 кв.м., при граници: студио № 4, поземлен имот, апартамент № 5 и коридор; 14. Апартамент № 7 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.55 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 8, студио № 5 и коридор; 15. Апартамент № 8 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и три балкона със застроена площ от 133.17 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 7 и коридор; 16. Апартамент № 9 на втори етаж, състоящ се от две спални, санитарен възел, коридор и балкон със застроена площ от 54.93 кв.м., при граници: от две страни - коридор, стълбищна клетка и поземлен имот; 17. Студио № 3 на втори етаж, състоящи се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьорна клетка, коридор и апартамент № 4; 18. Студио № 4 на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 65.70 кв.м., при граници: от две страни коридор, вход на сградата и поземлен имот; 19. Студио № 5, на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 38.08 кв.м., при граници: вход на сградата, коридор, апартамент № 7 и поземлен имот; 20. Магазин на втори етаж, със застроена площ от 34.70 кв.м., при граници, от две страни - поземлен имот, апартамент № 9 и коридор; 21. Апартамент № 10 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 6, коридор, апартамент № 11 и от две страни поземлен имот; 22. Апартамент № 11 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 74.50 кв.м., при граници: апартамент № 12, от две страни - поземлен имот, апартамент № 10 и коридор; 23. Апартамент № 12 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 63.47 кв.м., при граници: студио № 7, поземлен имот, апартамент № 11 и коридор; 24. Апартамент № 13 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 14, поземлен имот, студио № 7 и коридор; 25. Апартамент № 14 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.42 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 15, поземлен имот и апартамент № 13; 26. Апартамент № 15 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и два балкона със застроена площ от 74.33, кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 14 и коридор; 27. Апартамент № 16 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 8, студио № 7, стълбище и поземлен имот; 28. Студио № 6, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 10 и поземлен имот; 29. Студио № 7, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 64.79 кв.м., при граници: апартамент № 13, поземлен имот, апартамент № 12, коридор и апартамент № 16; 30. Студио № 8 на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 7, апартамент № 16 и поземлен имот; 31. Апартамент № 17, на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса, със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 18, поземлен имот и студио № 11; 32. Апартамент № 18 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 67.54 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот и апартамент № 18; 33. Апартамент № 19 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 11, студио № 12, коридор и стълбищна клетка; 34. Студио № 9 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 104.36 кв.м., при граници: стълбищна клетка, студио № 10 и от две страни - поземлен имот; 35. Студио № 10 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел, тераса със застроена площ от 116.38 кв.м., при граници: студио № 11, от две страни - поземлен имот, студио № 9 и коридор; 36. Студио № 11 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 64.25 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 17, поземлен имот, студио № 10 и апартамент № 19; 37. Студио № 12 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и два балкона, със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 11, апартамент № 19 и поземлен имот; 38. Апартамент № 20 на пети/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и тераса, със застроена площ от 98.23 кв.м., при граници: коридор, поземлен имот, студио № 14; 39. Студио № 13 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 69.34 кв.м., при граници: от две страни - поземлен имот, студио № 14 и коридор; 40 . Студио № 14 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 35.19 кв.м., при граници: апартамент № 20, поземлен имот и студио № 13, който възлага на „Ф.Н.“ ООД, ***.Постановление е влязло в сила на22.01.2014г. и е вписано в АВ, Служба вписвания на 06.02.2014г.

                   Преди влизането в сила на Постановление за възлагане на недвижимостите, но преди неговото постановяване, двамата ответници сключват договор за залог на търговско предприятие, към договор за продажба на вземане от 31.07.2013г.По силата на постигнатото съгласие „Т.“ ООД, ЕИК ********, в качеството на кредитор и залогоприемател и „Ю. А.“ ЕООД, ЕИК *********, в качеството си на длъжник и залогодател, учредява в полза на залогоприемателя залог та цялото свое търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и върху описаните активи на заложеното търговско предприятие, в който изрично е посочен и имотът, ведно с вещните права, описани по- горе, които ищецът е придобил въз основа на ПП.Договорът за особен залог е в изискуемата писмена форма, с нотариална заверка на подписите на страните по сделката е и вписан в ТР на 25.09.2013г. като залог под номер 3, а вторичното вписване в имотния регистър е извършено на 15.11.2013г., който факт се установява от удостоверението, издадено от АВ, тразяващо извършените вписвания по персоналната партида на втория ответник.

                   При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните прави изводи:

                   По допустимостта на предявените установителни искове.

                   Същите са процесуално допустими, тъй като ищецът има идентифициран интерес, който е правно защитим и произтича от това, че неговото абсолютна право на собственост може дъ бъде накърнено, чрез предприемане на действия свързани с принудително изпълнение по реда на ЗОЗ, а евентуалното уважаване на някой от евентуално съединените искове ще възпрепятства тази възможност.Ето защо съдът е приел, че възраженията на ответниците са неоснователни.Неоснователни са и възраженията им, че с тези претенции се цели установяване на факти – напротив с тези претенции се цели да се установи дали заложното право е противопоставимо / както твърди ищецът – дали сделката е относително недействителна спрямо него/ и дали това право съществува след проведена ПП, като аналогията е свързана с приложение на уредбата на друго право, имащо обезпечителен и акцесорен характер – ипотечното право- чл.175 ЗЗД, който въпрос ще намери разрешение чрез тълкувателната практика на ВКС.

                       По иска с правно основание чл.124, ал.1 ГПК относно противопоставимостта на договора за особен залог, чието конкретно проявление е в нормата на чл.452, ал.2, ГПК, под който състав се субсумират изложените от ищеца твърдения. Така представените доказателства сочат, че извършената между ответниците сделка е недействителна спрямо ищеца на основание чл.452, ал.2 във връзка с ал.1, във връзка с чл.453, ал.1 и чл.496, ал.2 ГПК, регламентиращи невъзможността на взискателите в изпълнителното производство, включително и присъединените такива, да се противопоставят извършени от длъжника разпоредителни действия с имота, обременен с наложена възбрана.Към тази категория лица, на които законът дава приоритетна защита са приравнени и лицата, които са купувачи на актива, на които лица, третите, придобили право върху имота лица, не могат да противопоставят своите права, които са непротивопоставими и на взискателите.В настоящия случай договорът за особен залог, от който залогоприемателят черпи права, е сключен на 01.08.2013г., нотариалната заверка на подписите е извършена на  05 и на 09.09.20913г., вписването му в ТР по партидата на залогодателя е извършено на 25.09.2013г., а във вторичния регистър – имотния – на 15.11.2013г. – след вписване на възбраната, която ЧСИ е наложил върху актива, което е станало на 28.09.2012г.Тази поредност на вписванията е направила непротивопостами, съобразно разпоредбата на чл.453, ал.1т.1 във връзка с чл.452, ал.2 ГПК разпоредителните действия на взискателите, а съобразно нормата на чл.496, ал.2, изречение2 ГПК и на придобилия в резултат на проведената ПП купувач на актива.Непротивопоставимостта произтича от характера на възбрана, като запрета на длъжника да се разпорежда с вещта и предназначението и за принудително изпълнение, за да се удовлетворят взискателите, а в резултат на това изпълнение / чрез ПП/ и стабилитет на самата публична продан и правата, които купувачът е придобил в резултат на деривативното придобивно основание.

                   Ето защо настоящият състав намира, че претенцията с правно основание чл.124, ал.1 във връзка с чл.452, ал.1 ГПК се явява основателно предявена и следва да бъде уважена, като съдът, с оглед изхода на делото, произнасяне по предявения при условията на евентуалност иск с правно основание 124, ал.1 ГПК, че заложното право на заложния кредитор не съществува/  тъй като е погасено/ не дължи.

                   По разноските.

                   Ищецът е направил искане за тяхното присъждане и е представил списък по чл.80 ГПК, съобразно който общият размер на разноските, които претендира е сумата от 5 838,04лв, включващи държавна такса в размер на 3 338,04лв и 2 500лв- адвокатско възнаграждение, за чието плащане по банков път не са представени доказателства.Поради което дължимите от ответниците на ищеца разноски са само в размер на платената държавна такса от 3 338,04лв.

                   При изложеното съдът

                   Р           Е            Ш            И :

                    

   ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Т.“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** и „ Ю.А.“ ЕООД, ЕИК ********* – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление *** , че договор за особен залог на търговско предприятие, който страните са сключили на 01.08.2013г. с нотариална заверка на подписите от 05 и 09.09.2013г., вписан в ТР по партидата на залогодателя на 25.09.2013г., а в имотния регистър на 15.11.2013г., в частта касателно ПИ с кадастрален идентификатор 51500.31.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Н., одобрен със Заповед № КД-14-02-1982/15.11.2006г на Началника на СК – Бургас, с адрес гр.Н., к.к. „Слънчев бряг – запад”, местността „Ю.-Б.” с площ от 2 048 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници : ПИ с КИ 51500.201.120, ПИ с КИ 51500.31.10 и ПИ с КИ 51500.31.3, заедно с право на строеж за изграждане на „жилищна сграда с кафе – аперитив” съгласно Разрешение за строеж №116/20.09.2007 година на главния архитект на гр.Н. и съгласно одобрени на 12.09.2007 година, архитектурни проекти, която сграда: първи приземен / подземен етаж на  кота – 3, 75 м; втори етаж на кота +-0.00 м.; трети етаж на кота + 2.80 м.; четвърти етаж на кота 5.60 м. и терасовиден етаж на кота + 8.55 м. с РЗП на сградата от 3 338.34 кв.м., състояща се от: 1. Склад-инвентар със санитарен възел със застроена площ от 50.16 кв.м., при граници: от всички страни - поземлен имот; 2. Кафе-аперитив с 30 места, на първи приземен етаж, състоящо се от кафе-аперитив, кухня, склад, три санитарни възела, две преддверия, стая за персонал със застроена площ от 127.34 кв.м., при граници: коридор, от две страни - поземлен имот, апартамент № 2 и стая за персонала № 1; 3. Фитнес, на първи приземен етаж, състоящ се от фитнес зала, сауна, санитарен възел, съблекалня, санитарен възел и две преддверия със застроена площ от 63.21 кв.м., при граници: коридор, стая за персонала № 2, поземлен имот и апартамент № 3; 4. Студио № 1, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и два санитарни възела със застроена площ от 47.31 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор и апартамент № 1 и от две страни - поземлен имот; 5. Студио № 2, на първи приземен етаж, състоящо се от студио и санитарен възел със застроена площ от 25.55 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 2 и поземлен имот; 6. Стая за персонал № 1, на първи приземен етаж/подземен, със санитарен възел със застроена площ от 39.20 кв.м., при граници: коридор, склад за напитки, помещение за хладилници, склад за сухи продукти, кафе-аперитив и коридор; 7. Стая за персонал № 2, на първи приземен/подземен етаж, с преддверие и санитарен възел със застроена площ от 35.31 кв.м., при граници: коридори към фитнеса, фитнес, поземлен имот и помещение за хладилници; 8. Апартамент № 1, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна-трапезария, кухня, спалня, санитарен възел със застроена площ от 53.84 кв.м., при граници: студио № 1, коридор, стълбище и поземлен имот; 9. Апартамент № 2, на първи приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и санитарен възел със застроена площ от 65.94 кв.м., при граници: студио № 2, коридор, кафе- аперитив и от две страни - поземлен имот; 10. Апартамент № 3, на приземен/подземен етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня и два санитарни възела, със застроена площ от 55.80 кв.м., при граници: поземлен имот, гараж, фитнес, коридор, поземлен имот; 11. Апартамент № 4 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 3, коридор, апартамент № 5 и от две страни - поземлен имот; 12. Апартамент № 5 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 73.50 кв.м., при граници: апартамент № 6, поземлен имот, апартамент № 4 и коридор; 13. Апартамент № 6 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 64.74 кв.м., при граници: студио № 4, поземлен имот, апартамент № 5 и коридор; 14. Апартамент № 7 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.55 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 8, студио № 5 и коридор; 15. Апартамент № 8 на втори етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и три балкона със застроена площ от 133.17 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 7 и коридор; 16. Апартамент № 9 на втори етаж, състоящ се от две спални, санитарен възел, коридор и балкон със застроена площ от 54.93 кв.м., при граници: от две страни - коридор, стълбищна клетка и поземлен имот; 17. Студио № 3 на втори етаж, състоящи се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьорна клетка, коридор и апартамент № 4; 18. Студио № 4 на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 65.70 кв.м., при граници: от две страни коридор, вход на сградата и поземлен имот; 19. Студио № 5, на втори етаж, състоящо се от студио с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 38.08 кв.м., при граници: вход на сградата, коридор, апартамент № 7 и поземлен имот; 20. Магазин на втори етаж, със застроена площ от 34.70 кв.м., при граници, от две страни - поземлен имот, апартамент № 9 и коридор; 21. Апартамент № 10 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 83.87 кв.м., при граници: студио № 6, коридор, апартамент № 11 и от две страни поземлен имот; 22. Апартамент № 11 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 74.50 кв.м., при граници: апартамент № 12, от две страни - поземлен имот, апартамент № 10 и коридор; 23. Апартамент № 12 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 63.47 кв.м., при граници: студио № 7, поземлен имот, апартамент № 11 и коридор; 24. Апартамент № 13 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 14, поземлен имот, студио № 7 и коридор; 25. Апартамент № 14 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 66.42 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 15, поземлен имот и апартамент № 13; 26. Апартамент № 15 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и два балкона със застроена площ от 74.33, кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот, апартамент № 14 и коридор; 27. Апартамент № 16 на трети етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 8, студио № 7, стълбище и поземлен имот; 28. Студио № 6, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и балкон със застроена площ от 30.82 кв.м., при граници: склад, асансьор, коридор, апартамент № 10 и поземлен имот; 29. Студио № 7, на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, два санитарни възела и балкон със застроена площ от 64.79 кв.м., при граници: апартамент № 13, поземлен имот, апартамент № 12, коридор и апартамент № 16; 30. Студио № 8 на трети етаж, състоящо се от стая с кухненски бокс, санитарен възел и два балкона със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 7, апартамент № 16 и поземлен имот; 31. Апартамент № 17, на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса, със застроена площ от 74.15 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 18, поземлен имот и студио № 11; 32. Апартамент № 18 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 67.54 кв.м., при граници: от три страни - поземлен имот и апартамент № 18; 33. Апартамент № 19 на четвърти/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и балкон със застроена площ от 62.72 кв.м., при граници: студио № 11, студио № 12, коридор и стълбищна клетка; 34. Студио № 9 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 104.36 кв.м., при граници: стълбищна клетка, студио № 10 и от две страни - поземлен имот; 35. Студио № 10 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел, тераса със застроена площ от 116.38 кв.м., при граници: студио № 11, от две страни - поземлен имот, студио № 9 и коридор; 36. Студио № 11 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 64.25 кв.м., при граници: коридор, апартамент № 17, поземлен имот, студио № 10 и апартамент № 19; 37. Студио № 12 на четвърти/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и два балкона, със застроена площ от 59.55 кв.м., при граници: поземлен имот, коридор, студио № 11, апартамент № 19 и поземлен имот; 38. Апартамент № 20 на пети/терасовиден етаж, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, спалня, санитарен възел и тераса, със застроена площ от 98.23 кв.м., при граници: коридор, поземлен имот, студио № 14; 39. Студио № 13 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, два санитарни възела и тераса със застроена площ от 69.34 кв.м., при граници: от две страни - поземлен имот, студио № 14 и коридор; 40 . Студио № 14 на пети/терасовиден етаж, състоящо се от дневна с кухненски бокс и кът за спане, санитарен възел и тераса със застроена площ от 35.19 кв.м., при граници: апартамент № 20, поземлен имот и студио № 13 е непротивопоставим на „Ф.Н.“ ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.452, ал.2 във връзка с ал.1 и във връзка с чл.453 и чл.496, ал.2, изречение 2 и чл.124, ал.1 ГПК.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ОСЪЖДА „Т.“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление *** и „Ю.А.“ ЕООД, ЕИК ********* – в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление ***, да заплатят на „Ф.Н.“ ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, разноски по водене на делото в размер на 3 338,04лв.

Решението подлежи на обжалване пред САС в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                          СЪДИЯ: