currdb:
Решение № 249 от 12.01.2017 по възз. гр. д. 15830/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 15830/2016г.

РЕШЕНИЕ

гр. София, 12.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, II „Е” състав в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНКА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЪР САНТИРОВ

мл. съдия СТАНИСЛАВ СЕДЕВЧЕВ

като разгледа докладваното от съдия Петър Сантиров ч. гр. д. № 15830/2016 г. по описа на СГС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Х.П.Х. срещу Постановление за разноски от 02.11.2016 г. по изпълнително дело № 20169190400538 по описа на ЧСИ С.А., рег. № 919 от КЧСИ, с район на действие СГС. Твърди, че не носи отговорност за разноски по отношение на взискателя, тъй като не бил станал повод за завеждане на изпълнителното дело, като е бил в обективна невъзможност да изпълни задължението си. Поддържа, че съдебното решение въз основа на което бил издаден изпълнителния лист било влязло в сила на 10.05.2016 г., като страни по него били жалбоподателят и Т.П. – наследодател на взискателя, но длъжникът не разполагал с информация за смъртта на последната и никой от наследниците не го бил уведомил, с което аргументира, че кредиторът не е положил дължимата грижа, за да може длъжникъ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!