currdb:
Решение № 316 от 17.01.2017 по възз. гр. д. 16541/2013 на СГС

Решение по Гражданско дело 16541/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. С., 17.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданска колегия, ІІ-Д въззивен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЯ ДАМЯНОВА

              ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА

    Мл. съдия: ЦВЕТОМИР МИНЧЕВ

при секретаря И.К., като разгледа докладваното от мл. съдия Минчев в. гр. дело № 16541 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 – чл. 273 ГПК

С Решение от 23.05.2012 г., постановено по гр. дело № 19904/2009 г. по описа на СРС, I ГО, 28-ми състав, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД е прогласена нищожността на договор за продажба на недвижим имот от 20.09.1956 г., сключен между К.С.Г. в качеството му на продавач и Н.И.М. в качеството му на купувач и е отхвърлен предявеният от Н.И.В., Ю.Ц.М., П.С.М., Т.С.З. и П.Г. М. срещу „С.ц.К.А.М.“ АД *** иск с правно основание чл. 108 ЗС за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на недвижим имот: дворно място от 2 789 кв. м., съставляващо имот пл. № 476 от кв. 29 по рег. план на гр. С. – с. К., за който е отре...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.