currdb:
Решение № 360 от 18.01.2017 по възз. гр. д. 10303/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 10303/2016г.

                                                            Р Е Ш Е Н И Е

                                                      гр. София, 18.01.2017 г.

     В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, ІI-Г въззивен състав, в публичното съдебно заседание на седми декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ДИМИТРОВА

    ЧЛЕНОВЕ:       ОЛГА КАДЪНКОВА

       КОНСТАНТИН КУНЧЕВ

при участието на секретар А.Т. като разгледа докладваното от младши съдия Кунчев гр.д. № 10303 по описа за 2016 г., взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 - чл. 273 ГПК.

             

Въззивното производство е образувано по въззивна жалба подадена от К.Г.Г. против Решение № 6182 от 11.05.2016 г. по гр. д. № 66781/2014 на СРС. Във възивната жалба са изложени съображения, че обжалваното решение  е незаконосъобразно и се моли съдът да постанови друго, с което предявеният иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД да бъде уважен. Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и наведените от страните доводи по реда на въззивното производство, и при така очертания от жалбата предмет, приема следното: С Решение № 6182 от 11.05.2016 г. по гр. д. № 66781/2014 на СРС се отхвърля ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.