currdb:
Решение № 478 от 23.01.2017 по гр. д. 3157/2015 на СГС

Решение по Гражданско дело 3157/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№.....

гр.София, 23.01.2017год.

СОФИЙСКИ  ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, І-14 състав, в открито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                             СЪДИЯ:  МАРГАРИТА АПОСТОЛОВА

            При участието на секретаря К.Г. като разгледа докладваното от съдия М.Апостолова, гр.дело № 3157 по описа за 2015год, за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на Дял Първи, Глава Дванадесет от ГПК.

Образувано е по предявени от Д.Р.Л., М.Р.Л., Л. К. Л., И.С.Т., Х.М.Д., Л.Х.Д., В.Х.А. срещу „М.“ ЕАД искове с пр.кв.чл.108 от ЗС, с които се претендира признаване  спрямо ответника собствеността на ищците върху имот, представляващ реална част от имот пл.№ 734, к.л. 152, в план за регулация на местност СПЗ „Модерно предградие – Обеля“, с площ по графични данни от 2300 кв.м.,  означена по букви А-Б-В-Г-А оцветена в зелен цвят на скица приложена по заключение на СТЕ неразделна част от решение  от 10,11,2008год. по адм.дело №1132/2007год. на СГС, АО, ІІІ В състав и реална част от имот пл.№ 735, к.л. 152, местност СПЗ „Модерно предградие“ в размер на 1874 кв.м., означена по букви и цифри 2-В-Г-Д-1-2, оцветена в зелен цвят на скица пр...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!