currdb:
Решение № 472 от 23.01.2017 по гр. д. 2655/2013 на СГС

Решение по Гражданско дело 2655/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. С., 23.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, І-17 състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                             СЪДИЯ: СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА

като сложи за разглеждане докладваното от съдията гр.д. № 2655 по описа на съда за 2013 г., взе предвид следното:

Производството е образувано по подадена от Етажната собственост на ул. „******** в гр. С. срещу „Б.Е.П.“ ООД искова молба за осъждането му да заплати сумата от 43 000 лева, представляваща стойността на разходите за отстраняване на недостатъците по покривната конструкция, сутеренните стени и подове, полагане на шлайф бетон по пода на подземните гаражи, за полимерна мазилка по фасадните стени, изграждане на стъпала на външното стълбище и цокъла на фасадата на сградата от плочи гранитогрес на сградата на ул. „********.

Ищецът твърди, че процесната сграда била въведена в експлоатация с разрешение за ползване № ДК-07-С-55/17.03.2011 г. Инвеститор и строител било ответното дружество. От момента на въвеждане на сградата в експлоатация се появили дефекти, изразяващи се в течове от покрива, по стените и тавана на подземните гаражи, напукване и изронване на замазката по пода в подземните гаражи, падане на външна полимерна мазилка...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи