currdb:
Решение № 461 от 23.01.2017 по възз. гр. д. 14975/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 14975/2016г.

РЕШЕНИЕ

Гр. С.,  20.01.2017 г.

Софийски градски съд, Търговско отделение, в закрито заседание на 20.01.2017 г., в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ ИЛИЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: В. БОЙКИНОВ

                                                                                          АТАНАС МАДЖЕВ

  Като разгледа докладваното от съдия Илиева ч. гр. д. 14975/2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

  Постъпила е жалба вх. № 28792/27.10.2016 г., подадена от М.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, по изп. дело № 20168600400871/2016 г. на ЧСИ В.М., с рег. № 860, с район на действие СГС. Същият е длъжник по посоченото изп. дело и навежда оплаквания срещу насочване на изпълнението по делото от ЧСИ към несеквестируемо имущество, изразяващо се в налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1500.2446.2.** в гр. С., общ. С., обл. С.-град, бл. **, вх. „*“, ет. *, ап. **, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2446 и с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта – 1 при граници: съседни самостоятелни обекти в сг...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!