currdb:
Решение № 559 от 26.01.2017 по възз. гр. д. 7111/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 7111/2016г.

                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      гр.С., 26.01.2017 год.

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, ІV-В въззивен състав, в публично съдебно заседание на десети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Чолева

ЧЛЕНОВЕ: Хрипсиме Мъгърдичян

Петър Минчев

при секретаря В.И., като разгледа докладваното от съдия Хрипсиме Мъгърдичян в.гр.дело №7111 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.258 и сл. от ГПК.

С решение от 20.04.2016 год., постановено по гр.дело №67964/2014 год. по описа на СРС, ГО, 81 с-в, е допуснато извършването на съдебна делба между Е.Ц.С. и А.Ц.С. на следните недвижими имоти:

1/ АПАРТАМЕНТ №29, находящ се в жилищната сграда в гр.С., ж.к.“**********, състоящ се от една стая, дневна, столова, бокс и обслужващи помещения, застроен на 81.87 кв.м., при съседи по нотариален акт: изток – коридор, запад – зелена площ, север – ап. №30 – държавен, юг – зелена площ, отгоре – ап. №33 – държавен, отдолу – ап. №25 – държавен, заедно с таванско помещение №4, с площ от 4.05 кв.м., при съседи: изток – коридор, запад – зелена площ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!