currdb:
Решение № 572 от 26.01.2017 по гр. д. 6524/2014 на СГС

Решение по Гражданско дело 6524/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

Гр. София, 26.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, І-17 състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                   СЪДИЯ: СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА

като сложи за разглеждане докладваното от съдията гр.д. № 6524 по описа на съда за 2014 г., взе предвид следното:

Производството е образувано по подадена от Б.Г. срещу А.Б.А. и Д.И.Д. за осъждането им да предадат владението на описания в исковата молба недвижим имот, представляващ еднофамилна вилна сграда с идентификатор 68134.4330.880.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 113 кв.м., на два етажа, а по документ за собственост – сграда със застроена площ от 92.28 кв.м., състояща се, както следва: сутерен (под кота нула) – гаражна клетка с отделение за мазе-ПРУ, първо ниво (на кота нула) – дневна със столова, кухненски бокс, стая, преддверие, тоалетна и стълбище за горните стаи, второ ниво (кота +2.73) – три спални, две от които с излаз към лоджия, баня и коридор с дрешник, както и постройка на допълващо застрояване с идентификатор 68134.4330.880.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!