currdb:
Решение № 652 от 31.01.2017 по възз. гр. д. 1107/2017 на СГС

Решение по Гражданско дело 1107/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

град С., 31. 01. 2017 год.

                                 

Софийски градски съд, Гражданско отделение, II-г въззивен състав, в съдебно заседание на тридесет и първи януари през  две хиляди и седемнадесета година, в състав :

                                                                  

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ТАТЯНА ДИМИТРОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   ОЛГА КАДЪНКОВА

ДЕСИСЛАВА ВЛАЙКОВА

като разгледа докладвано от председателя ч. гр. д. № 1107 по описа на СГС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 462 във вр. с чл. 278  от ГПК.

Образувано е по частни жалби, подадени от А.Б.Ж. с ЕГН ********** и Е.Г.Г. – Ж. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***,  с които се твърди неправилност и незаконосъобразност на извършеното разпределение по протокол № 15.12.2016 г., извършено по изпълнително дело № 20168470400184 на ЧСИ Н.П., с рег. № 847 на КЧСИ и район на действие СГС.

Жалбоподателите излагат, че посоченото разпределение е неправилно, тъй като в него е включена сумата от 7 884 лв. адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на взискателя в рамките на изпълнителнот...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.