currdb:
Решение № 102 от 17.01.2017 по търг. д. 9199/2016 на СГС

Решение по Търговско дело 9199/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

        Гр. София, 17.01.2017 г.

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в закрито заседание на седемнадесети януари

две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

като изслуша докладваното от Председателя т.д. № 9199 по описа за 2016 г.,

И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

            Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър (ЗТР) вр. глава XXI от ГПК.

Образувано е по жалба вх. № 20161213114840/13.12.2016 г.  подадена от „Г.3.“ ЕООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.А.П., чрез адв. П. М. Б.,***, срещу Отказ с peг. № 20150925161049-2/09.12.2016 г., постановен по заявление с вх. № 20150925161049/25.09.2015 г. за обявяване на ГФО за 2009 г. В жалбата се твърди, че Търговският регистър (ТР) е отказал вписване поради това, че представената декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР е без посочени идентификационни данни на управителя, което препятства преценката за идентичността на декларатора и вписания в търговския регистър управител на дружеството, респ. ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи