currdb:
Решение № 115 от 13.01.2017 по търг. д. 4703/2016 на СГС

Решение по Търговско дело 4703/2016г.

                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                    гр.София,13.01.2017год.

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско  отделение,VІ-7с-в в открито заседание на шести декември  2016год.,в състав:

                                     СЪДИЯ : Валентин Бойкинов

при секретаря П.С. ,като разгледа докладваното от съдията търг. дело № 4703 по описа за 2016год, за да се произнесе взе предвид следното :

               

Предявен е иск с правно основание чл.233, ал.1 от ЗЗД от „Г.И.Б.“ООД срещу „Т.Б.“АД.

            Ищецът  „Г.И.Б.“ООД моли да бъде постановено решение, с което на основание чл.233, ал.1 от ЗЗД да бъде осъден ответникът „Т.Б.“АД да предаде на ищеца  на основание прекратен договор за наем от 01.09.2006год. следния недвижим имот : Поземлен имот с идентификатор 04279.130.39 по кадастралната карта на гр.Б., с площ от 9 119кв.м, при съседи : 04279.130.7, 04279.130.6, 04279.130.38, 04279.130.10, 04279.130.42, 04279.130.43 и 04279.130.40, представляващ по документи за собственост УПИ $-130035, находящ се в землището на Б., м.”Пенков чифлик”-III39, це...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.