currdb:
Решение № 324 от 17.01.2017 по възз. гр. д. 5653/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 5653/2016г.

 

           

                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                          гр. София, 17.01.2017 г.

                           В    И  М  Е  Т  О    Н А     Н  А  Р  О  Д  А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, ІІ- Г състав в публичното съдебно заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                       

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ДИМИТРОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ОЛГА КАДЪНКОВА

                                                                            мл.с. КОНСТАНТИН КУНЧЕВ          

при секретаря  А.Т., като разгледа докладваното от съдия Кадънкова гр.дело № 5653 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 – чл.273 от ГПК.

Със съдебно решение от 01.03.2016г. постановено по гр.д.№69082/2015г. по описа на СРС, 141 с-в., Ч.Р.Б.“ АД е осъдено да заплати на "Р.  С." ЕООД, на основание чл.55, ал.1, пр.3 и чл.86, ал.1 ЗЗД, сумата 22 399, 32 лв., представляваща платена на ответника на ...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.