currdb:
Решение № 265 от 12.01.2017 по възз. гр. д. 9041/2015 на СГС

Решение по Гражданско дело 9041/2015г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.София, 12.01.2017 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, ІІІ-В състав в публично съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. ДИМОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИНА ПЕЙЧИНОВА

                                                                                        ОЛГА КАДЪНКОВА              

при секретаря Ц.П., като разгледа докладваното от съдия Кадънкова гр. дело №  9041 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

         

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

С решение от 03.11.2014г. на СРС, І ГО, 42 състав по гр.д.№ 56336/2012г. е отхвърлен иска с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, предявен от С.К.Т. и Г.И.П., срещу Й.И.Н., Й.Т.М., Н.И.Н., И.Н.М. и Т.Н.М., за признаване за установено, че ищците са собственици на основание придобивна давност на имот с площ от 550 кв.м., представляваща реална част от имот 68134.4357.111, при граници на имота-имоти с идентификатор 68134.4359.2, 68134.4357.120, 68134.4357.117, 68134.4357.116, 68134.4357.112, 6813...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!