currdb:
Решение № 362 от 18.01.2017 по гр. д. 14355/2015 на СГС

Решение по Гражданско дело 14355/2015г. РЕШЕНИЕ

№ ................

гр.С., 18.01.2017 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, I - 4 състав, в публичното съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИНА АНАСТАСОВА

                                                                       

при участието на секретаря И.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14355 по описа за 2015 год. по описа на СГС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на Ц.Б.Н. срещу „С.В.”ЕООД, с която е предявен иск по чл.92, ал.1 от ЗЗД за заплащане на сумата 110000.00 лева, предявен като частичен иск от сумата 200000.00 лв., представляваща неустойка по чл.1, т.4 и чл.12 от договор за управление от 20.03.2012 г., сключен между Ц.Б.Н. и „С.В.”ЕООД, чрез управителя Ц.Б.Н. въз основа на договор за управление на Б.К.М. ООД с посочена дата 15.03.2012 г., сключен между Ц.Б.Н. и К.Т. в качеството му на генералния директор на Б. С.А.-Франция, акционерно дружество регистрирано във Франция с идентификационен номер TDR Dijon *******, като мажоритарен собственик на Б.К.М. ООД и анекс към този д...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.