currdb:
Решение № 474 от 23.01.2017 по възз. гр. д. 3572/2016 на СГС

Решение по Гражданско дело 3572/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

гр. С., 23.01.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІV „Б“ въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА

           ЧЛЕНОВЕ: РЕНИ КОДЖАБАШЕВА

             Мл. съдия   ЙОАННА СТАНЕВА

при участието на секретаря Г.С., разгледа докладваното от мл. съдия Станева въззивно гражданско дело № 3572 по описа за 2016 г. по описа на СГС и взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и следв. от ГПК.

С решение № ІІ-78-85 от 10.04.2014г., постановено по гр. дело № 62488/2012г. по описа на СРС, ІІ ГО, 78-ми състав, е допусната делба между В.Л.П., В.Г.П. и П.Г.Г. на следния недвижим имот: апартамент № 99, находящ се в гр. С., кв. „Н.“, І-ва част, бл. ***, вх. *, ет. *, с площ 71, 32 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения, с идентификатор: 68134.1386.2057.2.99, при съседи: изток- апартамент № 98, запад- апартамент № 120 от вх. „Г“, север- двор, юг- двор, заедно с мазе № 5 с площ от 4, 56 кв.м. при съседи: изток- мазета от вх. „Г“, запад- коридор, север- мазе № 7, юг- мазе № 6, заедно с 1, 077 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при следните кв...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи
No law branches!